New old me

12.8.17 Paula Maria Clara PMC 2 Comments


Forse era il vento di stanotte o qualcos'altro, ma sentivo il bisogno di cambiare. Cosi sono tornata alla mia pettinatura di sempre: come una bambola francese, bambino coreano o figurina di lego;). Speriamo che con i capelli rimasti nel salone abbia lasciato anche tutti i problemi, gli acciacchi ed altro ... ;)

Być może był to wiatr dzisiejszej nocy albo coś innego, ale poczułam potrzebę zmiany. Tak więc wróciłam do mojej "stałej" fryzury: jak francuska lalka, dziecko z Korei albo ludzik Lego;). Mam nadzieję, że z włosami, które pozostały w salonie, zostały też wszystkie problemy, bóle itp ... ;)


2 komentarze: