Beautiful mornin'

12.4.18 Paula Maria Clara PMC 0 Comments


Ciao Gatti, sono io, Fenice dalle ceneri:). So che non dovevo esserci oggi, ma ho deciso di condividere con Voi questa bella mattinata. Perche' bella? Perche' importante! Proprio otto anni fa, vestita nelle mie preferite scarpe rosse di velluto (le ho ancora oggi) correvo per incontrare l'amore. Mezza azienda dove lavoravo era sicura che "Da Paulina viene un pervertito dall'Italia". Mio padre era disorientato, ma faceva bene finta che non era cosi, il resto del mondo non sapeva nulla:). Nella mia corsa verso l'amore non c'era nulla di romantico, salendo e uscendo dal taxi lottavo con la catena della borsa rossa che faceva finta d'essere Chanel, e mi ripetevo non stop (come sempre:)) che "Lo faccio per l'ultima volta nella mia vita". In realta' e' stato cosi perche' siamo insieme da otto anni (in realta' nove). Stamattina siamo andati insieme a Pisa, ho catturato qualche momento ... La giornata e' iniziata bene con la visita del corriere ... :)) (il post con i link domani:)) ...

Hej Koty, to ja, Fenix z popiołów:). Wiem, że miało mnie nie być, ale postanowiłam być i przeżyć z Wami piękny poranek. Czemu piękny? Bo ważny! Równo osiem lat temu ubrana w moje ulubione czerwone kozaki (mam je do tej pory), gnałam na spotkanie miłości. Połowa firmy, w której pracowałam była pewna, że do Pauliny "przyjeżdża włoski zboczeniec", mój ojciec był lekko zdezorientowany, ale nie pokazywał tego po sobie, reszta nic nie wiedziała:). W mojej pogoni za miłością nie było nic romantycznego, wsiadając i wysiadając z taksówki, walczyłam z łańcuchem od torebki, która udawała Chanel i obiecywałam sobie (jak zawsze:)), że "robię to po raz ostatni w życiu". I w sumie tak się stało, bo jesteśmy razem osiem lat (tak naprawdę 9). Dziś razem pojechaliśmy do Pizy, złapałam kilka chwil ... Dzień rozpoczął się od wizyty kuriera ... :) (post z linkiem wkrótce:)) ...

Siamo usciti ...
Ruszyliśmy przed siebie ...

Ciao Marlon ...

Potrei rimanere qui per tutta la vita ... :)
Mogłabym tu zostać całe życie ... :)


Ooh na na, what's my name ... :)))))

Tante persone pensano che sono una studentessa del progetto Erasmus (dalla Francia:)), forse per questo mi sento bene nella zona dell'Universita' di Pisa ...

Wiele osób myśli, że jestem studentką na wymianie (w dodatku z Francji), być może to dlatego bardzo dobrze się cuzje w okolicach Uniwersytetu w Pizie ...Adoro lo street food. Accanto all'Universita' due simpaticissimi ragazzi di Napoli vendono la pizza calda, appena sfornata!:)
Uwielbiam street food. Obok Uniwerku dwóch sympatycznych chłopaków z Neapolu sprzedaje przepyszną i ciepłą pizze!:)

Citta'.E'stata una bellissima mattinata, in realta' otto anni fa solo noi due credevamo in questa relazione. E questo e' bastato ...:))) Buon pomeriggio Gatti, la vita e' bella!:)

To był bardzo piękny poranek, tak naprawdę osiem lat temu tylko my dwoje wierzyliśmy w ten związek. I to wystarczyło ... :))) Miłego popołudnia Koty, la vita e' bella!:)

0 comments commenti: